Znemožní EU šermířům pořádání historických bitev? 4.44/5 (16)

Celá ČR Kultura Události

Třeskot kordů, palašů, rachot výstřelů z děl a mušket. Kordony vojáků s klobouky s peřím a v uniformách jak ze Třech mušketýrů. To jsou obrázky z bitev skupin historického šermu, které se odehrávají v teplejší polovině roku. Ovšem tohle všechno může snadno skončit. A na vině je opět Brusel. Podle nové směrnice EU o střelných zbraních se totiž změní výrazně pravidla pro repliky historických zbraní. Asi evropským úředníkům doutnáková mušketa přijde jako zbraň vhodná pro teroristický útok. Vražedný střelec vypálí jednu ránu, pak zařve na oběti ať posečkají, že za minutu má opět nabito a může pokračovat ve své bohulibém díle. Nebo, že by mohl tuto taktiku uplatnit při přestřelce s policií? Zločinec vystřelí z křesadlové pistole a pak zvolá na dotírající členy policejní zásahové jednotky:

„Moment, musím nabít!“

Za třicet vteřin je hotov, vypálí a situace se opakuje. Ale teď vážně. Jednoranové repliky historických zbraní jsou zbraně kategorie D. Ty by se měla přesunout do kategorie C, tudíž zbraně podléhající registraci. Nedovedeme si představit že si všichni šermíři střílející z mušket, arkebuz, hákovnic a dalších středověkých a raně novověkých zbraní musejí pořizovat zbrojní průkaz. I kdyby, jistě by své povinnosti dostáli. Ovšem podle zákona se s takovými zbraněmi smí střílet pouze na schválené střelnici. A to náměstí měst, či daná „bitevní pole“ rozhodně nejsou.

„Upravená směrnice o palných zbraních by se skutečně měla nově vztahovat i na zbraně zkonstruované na principu doutnákových, kolečkových, křesadlových a perkusních zámků (reprodukcí historických originálů, nikoli ale na samotné historické originály,“ říká Ondřej Krátoška z ministerstva vnitra. Ovšem originály těchto zbraní nikdo na akcích nepoužívá. Bylo by to i nebezpečné, vzhledem k jejich technickému stavu.

„Směrnice ale není účinná přímo a nejdříve bude muset být promítnuta do vnitrostátního práva České republiky. Směrnice si vyžádá rozsáhlou změnu české právní úpravy držení zbraní. V ní bude vyřešeno i další nakládání s replikami historických zbraní. Požadavek, aby držitelé těchto replik historických zbraní byli nově držiteli zbrojních průkazů by byl totiž příliš drakonický,“ dodává Krátoška.

Do budoucna bude tedy nutné definovat kategorie zbraní a povinnosti na ně navázané tak, aby se pokud možno situace držitelů reprodukcí historických zbraní nekomplikovala nad minimální míru vyplývající ze samotné směrnice. S tím souvisí i otázka povolování střelby z těchto zbraní. Směrnice podle názoru ministerstva vnitra nebrání tomu, aby byly podmínky střelby při rekonstrukcích historických bitev a podobných událostí nadále nastaveny obdobně jako v současnosti. Ovšem jak samo ministerstvo přiznává udržení tohoto stavu si opět vyžádá změnu zákona o zbraních.

„Pokud nám to zakážou, tak rekonstrukce bitev bude silně omezená a nastává otázka, zda je vůbec dělat. Možná tak raná gotika, či doba románská, kdy se střílelo lukem, nebo kuší, ale už bitvy z vrcholné gotiky jsou plné palných zbraní. Hákovnice, píšťaly, první děla. Nedovedeme si představit, že to nebude. To jako u zaslepených děl zařveme BUM!!?“ kroutí hlavou Šimon Wolf Černík z SHŠ Kacíři.

Nechme se překvapit, co na šermíře a hlavně diváky státní legislativa připraví.

(redakce)

Ohodnoťte, prosím, tento článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *